slide image slide image slide image slide image slide image

Ana Sayfa

Firmamızın misyonu ve amacı, su ve diğer doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımı için bilime dayalı, çok disiplinli ve teknik araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere projeler geliştirmek, mevcut projelerin iyileştirilmesini sağlamak ve konu ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri ile bu alandaki tecrübemizi aktarmaktır. Bunun yanında su kaynaklı doğal afetlerden korunma, içme ve kullanma suyu temini, sulama-kurutma sistemlerinin tasarımı, havza ölçeğinde su tahsisi projeleri, yağış-akış, havza su bütçesi, taşkın tahmin modelleri, coğrafi bilgi sistemi uygulamaları firmamızın ana faaliyet alanlarıdır. Firmamız, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamındaki su kaynaklarının etkin kullanımı, kurumsal sorunların irdelenmesi, havza bazında su tahsisi, su kullanımlarının ve gelecek altyapı yatırımlarının optimizasyonu, uzaktan algılama ile sulama suyunun etkin kullanımı konularında uluslararası araştırma ve geliştirme projelerinde yer almış ve almaktadır.